Câu hỏi thường gặp
Hội thảo Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2014

Tiêu đề

Hội thảo Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2014

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

14-11-2014

Tài liệu đính kèm

Bài trình bày

Hội thảo tham vấn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 09-11-2014

Tiêu đề

Hội thảo tham vấn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

09-11-2014

Tài liệu đính kèm

Bài trình bày

Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 15-10-2014

Tiêu đề

Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Địa điểm

Cần Thơ

Thời gian

08.30 ngày 15-10-2014

Tài liệu đính kèm

 

Tọa đàm “Một số vấn đề phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2016-2020” 16-09-2014

Tiêu đề

Tọa đàm “Một số vấn đề phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2016-2020”

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

16-09-2014

Tài liệu đính kèm

 

Hội thảo lấy ý kiến Luật đầu tư (sửa đổi) 12-09-2014

Tiêu đề

Hội thảo lấy ý kiến Luật đầu tư (sửa đổi)

Địa điểm

Đà Nẵng

Thời gian

08.30 ngày 12-09-2014

Tài liệu đính kèm

Dự thảo Luật Đầu tư

 

Hội thảo Luật đầu tư (sửa đổi) 04-09-2014

Tiêu đề

Hội thảo lấy ý kiến Luật đầu tư (sửa đổi)

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

Thời gian

08.30 ngày 04-09-2014

Tài liệu đính kèm

Dự thảo Luật Đầu tư

Hội thảo lấy ý kiến Luật đầu tư (sửa đổi) 21-08-2014

Tiêu đề

Hội thảo lấy ý kiến Luật đầu tư (sửa đổi)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

08.30 ngày 21-08-2014

Tài liệu đính kèm

 

 

 

 

Tọa đàm "Trao đổi về Dự thảo Luật doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp" 15-08-2014

Tiêu đề

Tọa đàm "Trao đổi về Dự thảo Luật doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp"

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

08.30 ngày 15-08-2014

Tài liệu đính kèm

Bài trình bày

Tọa đàm "Các rào cản đối với tăng trưởng năng suất" 13-08-2014
Hội thảo khởi động Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam 11-08-2014
Hội thảo lấy ý kiến Luật doanh nghiệp (sửa đổi) 06-08-2014

Tiêu đề

Hội thảo lấy ý kiến Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Địa điểm

Đà Nẵng

Thời gian

08.30 ngày 06-08-2014

Tài liệu đính kèm

 

Hội thảo lấy ý kiến Luật doanh nghiệp (sửa đổi) 24-07-2014

Tiêu đề

Hội thảo lấy ý kiến Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian

08.30 ngày 24-07-2014

Tài liệu đính kèm

Toàn văn Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>