Câu hỏi thường gặp
Lịch sự kiện (dự kiến)

141003105410_rcv1.png                                 141003105438_dfat.png                                                           

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao
năng lực cạnh tranh việt Nam
                                

 

LỊCH SỰ KIỆN (dự kiến)

Từ Tháng 10/2014 đến tháng 6/2015

STT

Sự kiện

Dự án/ Cơ quan thực hiện 

Thời gian dự kiến

Địa điểm

1

Hội thảo công bố báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Vĩ mô) 

Tháng 10/2014

Khách sạn Pullman

2

Hội thảo công bố báo cáo rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Môi trường kinh doanh) 

Tháng 10/2014

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Vĩ mô)  

Tháng 11/2014

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

4

Họp nhóm chuyên gia/tọa đàm về 1 số mô hình phát triển chuỗi giá trị lúa gạo mang lại hiệu quả cao

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

Tháng 11/2014

Hà Nội

5

Hội thảo tái cơ cấu kinh tế

Ban Kinh tế Trung ương 

Tháng 11/2014

Hà Nội

6

Tọa đàm tham vấn báo cáo đánh giá định kỳ về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

Tháng 12/2014

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

7

Hội thảo công bố báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô quý IV/2014

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Vĩ mô) 

Tháng 12/2014

Khách sạn

8

Khóa đào tạo (3 ngày) về kỹ năng điều tra các vụ việc cạnh tranh cho cán bộ Cục QLCT và các cơ quan có liên quan

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương 

Tháng 12/2014

Hải Phòng

9

Hội thảo về SEDP 2016-2020

Ban Kinh tế Trung ương 

Tháng 12/2014

Đà Nẵng

10

Hội thảo về SEDP 2016-2020 

Ban Kinh tế Trung ương

Tháng 12/2014

TP Hồ Chí Minh

11

Họp nhóm chuyên gia/tọa đàm về tập quán canh tác

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

Tháng 1/2015

Hà Nội

12

Hội thảo về hệ thống thể chế kinh tế tại các nước - các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Ủy ban Kinh tế Quốc hội 

Tháng 1/2015

 

13

Hội thảo về Quỹ bình ổn giá

Ủy ban Kinh tế Quốc hội 

Tháng 2/2015

 

14

Hội thảo công bố báo cáo

Viện Chiến lược phát triển (DSI) 

Tháng 2/2015

 

15

Hội thảo công bố  báo cáo rà soát Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Doanh nghiệp) 

Tháng 3/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16

Hội thảo ra mắt Báo cáo tập trung kinh tế năm 2013 tại Việt Nam

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương 

Tháng 3/2015

Hà Nội

17

Khóa đào tạo chuyên sâu 3 ngày về kỹ năng điều tra cho các điều tra viên phòng vệ thương mại của cụ QLCT

 

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương 

Tháng 3/2015

 

18

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu về Nghị định cơ quan độc lập chuyên trách

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Doanh nghiệp)

Tháng 4/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

19

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu về hạn chế ngân sách cứng, sự bất hợp lý trong khung khổ quản trị đối với DNNN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Doanh nghiệp)

Tháng 5/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

20

Hội thảo công bố báo cáo Kinh tế vĩ mô quý II/2015

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Vĩ mô)

Tháng 6/2015

Khách sạn

 

 

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>